Big Data, Big Data nedir bu Big Data?

Big data, milyonlarca ürün ile bu ürünlerin etkileşim ve uyumluluklarını belirleyici özelliklerin işlenmesi ve transferini ifade eder. Beş bileşen (5V) ile tariflenir.

• Variety (Çeşitlilik): Yenilenen teknoloji sürekli olarak farklı formatta ve yapısal olmayan veri üretiyor. Farklı dillerdeki Non Unicode verinin birbirine dönüşümü ve bütünleşik hal alması gerekliliği ortaya çıkıyor.

• Velocity (Hız): Veri üretim hızı çok yüksek ve sürekli artıyor. Hızlı üreyen veri, işlem sayısı ve çeşitliliğini de aynı hızda arttırıyor.

• Volume (Hacim): İstatistiklere göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2010’un 44 katı olacak. Veri arşivleme, işleme, bütünleştirme, saklama vb. teknolojilerinin bu büyüklükte bir hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması gerekiyor. 2010’lu yıllarda dünyadaki toplam bilişim harcamaları yılda %5 artarken, üretilen veri miktarı %40 artmaktadır.

• Verification (Doğrulama): Veri yoğunluğu, veri akışının doğru katmandan güvenli, gizli, izlenebilir bir şekilde sağlanması zorunluluğunu yaratır.

• Value (Değer): En önemlisi üretilen ve işlenen verinin kurum için değer yaratabilir nitelikte olması gerektiğidir. Karar alma süreçlerinde kullanılabilir ve hazır olmalıdır.

Big data, günlük hayatta kullanmakta olduğumuz cihazlar ile yakın bir gelecekte etkileşim içinde olmamızı sağlayacak. Telefon, tablet ve bilgisayarlar ses komutları ile çalışacak. Bu cihazlar üzerinde çalışan uygulamalarda aynı şekilde ses ile işlem yapılacak. Alışveriş, tatil organizasyonu, uçak bileti vb. tüm ihtiyaçlarımızı ses komutlarıyla gerçekleştireceğiz.

Desteğe ihtiyaç duyduğumuzda ise telefon ile ulaşacağımız temas merkezlerinde sanal robotlar ile işlemlerimizi tamamlayacağız. Yalnız biz değil evimizdeki, kullanımımızdaki tüm cihazlar nesnelerin interneti (IoT) ile kendi aralarında ve dış dünya ile iletişimde olacaklar.

Özetle 1 ve 0 ile ifade edilen dijital ortam V (Voice) parametresi ile bütünleşik olacak. Sesli hayatın getireceği kolaylıklar tüm pazarları derinden etkileyecek ve müşteri deneyiminin yeniden ele alınması gereği doğacak.