Çağrı Merkezi Check Up

Çağrı merkeziniz müşterilerinizin desteğe ihtiyaç duyduğunda temas ettikleri ilk kanal olma özelliğini koruyor. Müşteri temsilcileri ve yönetim ekibinin tecrübelenmesi kaliteli hizmet için uygun ortamı yaratırken beraberinde bir takım zorluklar getirmektedir.

• İşin aynılığı ve farklılaştırılmasındaki güçlükler

• İyileşmenin giderek zorlaşması

• İş körlüğü

• Performans erozyonu

• Artan maliyetler

• Marka sadakatinde azalma

• Kariyerde yavaşlama

Çağrı merkezi hizmetinin inhouse veya outsource olarak yürütülmesine bağlı olarak sözkonusu problemlerin ortaya çıkışında ve büyüklüğünde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Check Up hizmetimizle çağrı merkezinizi aşağıdaki metodoloji çerçevesinde derinlemesine analiz ederek uygulanabilir çözümler üretiyoruz.

• Kaynak: Kontrat, Strateji ve Hedefler, İş Akışları, Raporlar, Performans Sistemi

• Saha Çalışması: Online Çağrı Değerlendirme, Gölge Arama, Temsilci ve Yöneticilerle F2F Görüşme

• Filtreler: Verimlilik, Maliyet, Hizmet Kalitesi, Müşteri Deneyimi, Çalışan Sürekliliği, Operasyonel Hafıza

• Çıktılar: Hedef Gerçekleşme, Semptomlar ve Makul Çözümler, Mükemmellik Alanları, Fırsat Alanları