Digital Müşteri Deneyimi

Gün geçtikçe internet kullanımı ile yatırımları artarken beraberinde fırsatları ve rekabeti de getirmektedir. İnternet, pazarı büyüterek satış potansiyelinizi arttırırken beklentisi oldukça yüksek bir müşteri grubuna evsahipliği yapar. Mobil penetrasyonu ile sosyal medya trendleri deneyimde değişim ve farklılaşmayı tetiklemektedir.

Digital müşteri, satın alma kararını sosyal çevre, diğer müşteriler, ürün uzmanları, üretici ile rakip platformlardan oluşan ekosistemde araştırma ve karşılaştırma yaparak verir. Satın alma kararında ürünün kendisinden çok deneyim ve yorumlar etkilidir. Çok alternatifli bu platformda müşteri oldukça hareketli ve güçlüdür. Tanınmak, dinlenilmek, yetkilendirilmek ve özelleştirilmiş hizmet almak istemektedir. Bu nedenlerle internet sadece bir kanal olarak görülmemeli deneyim odağında ayrıca ele alınmalıdır.

Ürünün ulaşmasını takiben kısa bir süre içerisinde entegre altyapıda müşteriniz ile temasa geçilerek deneyim ölçümü yapılır. Deneyim sonuçları demografi, işlem, etkileşim ve davranış kırılımında analiz ile ilişkilendirilerek kullanılabilir veriye dönüştürülür.