İletişim Teknikleri Eğitimi

İş yaşamında müşteriler, çalışma arkadaşları ya da yöneticiler ile etkili iletişim kurmayı amaçlayarak, iletişim kazalarının önlenmesi ve iş performansının artması hedeflenmektedir.

Etkili iletişim eğitim içeriğinde;

• Kendilerini ve diğer kişileri etkin tanıyarak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir iletişim sergilemeleri,

• İletişim tekniklerine hakim, memnuniyet yaratan davranışları bilip bu yönde davranışlarını geliştirmeleri,

• Uzun soluklu, başarılı iletişim ilişkileri yaratıp; hedeflerine uygun fark yaratan deneyimleri artırmayı kapsar.

İletişim eğitimleri sonunda kişilerin kendi iletişim tarzları ve gelişmiş ve gelişmesi gereken iletişim alanlarına yönelik detaylı rapor verilmektedir.