İnsan Kaynakları

İnsan Kaynağınızı seçerken, ölçerken, değerlendirirken, yerleştirirken ve geliştirirken belirlediğiniz süreçleri değerlendiriyor, alternatifler sunarak süreçlerinizin verimliliğini geliştiriyoruz.

Ayrıca pozisyon bazlı yetkinliklerin yazımı, yetkinliklerin değerlendirilmesi için kılavuzların oluşturulması, sistem kurulumu sağlıyor; böylece ölçülebilir ve yazılı olarak iş çıktılarınızı takip edebilmenizi taahhüt ediyoruz.


• Süreç Değerlendirme ve Geliştirme
• İşe Alım Danışmanlığı
• Eğitim Gelişim Yönetimi Danışmanlığı
• Sistem Danışmanlığı
• Performans Sistemleri
• Yetkinlik Yazımı ve Değerlendirme Kılavuzları