Liderlik Eğitimi

Yönetici gelişimi bir şirketin en temel kaynağı olan insan ve performans yönetiminin kilit alanıdır.

Yöneticileri etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarının iş performanslarını yükseltecekleri, hedeflere koşarken ekip olmanın gücünden yararlanabilecekleri bir donanıma getirmek bunu yaparken güncel ve gerçek örneklerle beraber çalışarak keşfetmek ana amacımız…


Etkin Liderler Gelişim Eğitimleri
• Temel Liderlik Becerileri
• Liderin İletişim Teknikleri
• Ekip Analizi ve Yönetme Teknikleri
• Hedeflerle Yönetim Teknikleri (İş Yönetimi)
• Vaka ve Rol Oyunları
Koçluk ve Motivasyon
• Yönetim Danışmanlığı
• Ekip Gelişimi Eğitimleri
• Etkili İletişim ve Takım Olma
• Takım Oyunları
• Motivasyon Teknikleri