Mağaza Müşteri Deneyimi

Mağaza düzeni, işleyişi, çalışan aktiviteleri ve müşteri davranışları ilişkilendirilerek analiz edilir. Elde edilen veriler deneyimin iyileştirilmesine yönelik alınacak aksiyonları tarifler.

• Yüzyüze Anket: Mağaza çıkışında alışveriş yapan ve yapmayan müşterileriniz ile yapılır.

• Telefon ile Anket: Alışveriş yapan müşteriniz mağazadan çıktıktan kısa bir süre sonra aranır. Ses teknolojisi ile tuşlamasız cevap alınır. Müşteriniz dilerse sesli mesaj bırakır.

• Gizli Müşteri: Hazırlanmış senaryolar ile mağaza deneyimi müşteri filtreleri ile ölçülür.

• Mağaza Haritası: Mağazada geçirilen süre ve konum analizi yapılır. Çalışan aktivitelerinin satışa etkisi tespit edilir.