Ölçme Ve Değerlendirme

İnsan Kaynağınızı seçerken, geliştirirken ya da pozisyonlar için değerlendirirken kullanabileceğiniz etkin test, örnek durum çalışması, rol uygulamaları ile ölçüyor, değerlendiriyor ve raporluyoruz.


• Envanter Uygulamaları
• Rol Uygulamaları
• Örnek Durum Çalışmaları
• 360 Derece Değerlendirme Uygulaması
• Raporlama Uygulamaları