Satış Eğitimi

Satışçının performansının artırılması ve ürün satışlarının etkinliğinin artırılması aracılığı ile satış rakamlarında gelişme sağlamak hedef olarak alınmaktadır.

Satış eğitimi içeriğinde;

• Satışçı, müşteri iletişimi, ürün ve satış tekniklerinin geliştirilmesi,

• Satışçıya özel satıştaki gelişim alanlarının belirlenmesi,

• Öğrenilen satış tekniklerinin eğitim içinde yenilikçi yöntemlerle deneyimlenmesini kapsar.

Eğitim sonundaki satışçı performans takibi ve eğitim içindeki detaylı raporlamalarla satışçılara özel geri bildirimlerle satış performansı takip edilmektedir.

Müşteri memnuniyetini artırarak satış performansını yükseltmek mümkün mü?

Bu eğitimler sonunda satış rakamlarını artırırken, verimlilik ve performans başarılarının da artmasını sağlamak sayısal olarak görülebilen başarılar yaratmak temel amacımızdır.


Satış ve Satışçı Gelişim Eğitimleri
• Temel/İleri Satış Becerileri (Telefonda/Yüzyüze)
• Satışta İkna Becerileri
• Satış Koçluğu
• Satış Hedef Yönetimi Eğitimi (Satışçı/Yönetici)
• Satışta İtiraz Karşılama
• Portföy Yönetimi Eğitimi