Telefonda İletişim Teknikleri Eğitimi

İş yaşamında telefonda ile etkili iletişim kurmayı amaçlayarak, iletişim kazalarının önlenmesi ve iş performansının artması hedeflenmektedir.

Telefonda etkili iletişim eğitim içeriğinde;

• Kendilerini ve diğer kişileri etkin tanıyarak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir iletişim sergilemeleri,

• Telefonda iletişim tekniklerine hakim, memnuniyet yaratan davranışları bilip bu yönde davranışlarını geliştirmeleri,

• Uzun soluklu, başarılı iletişim ilişkileri yaratıp; hedeflerine uygun fark yaratan deneyimleri artırmayı kapsar.

Telefonda iletişim eğitimleri sonunda kişilerin kendi iletişim tarzları ve gelişmiş ve gelişmesi gereken iletişim alanlarına yönelik detaylı rapor verilmektedir. Telefonda iletişim becerileri takip edilerek becerilerin gelişimi takip edilmektedir.