Veri Güncelleme

Elektronik ortamda yer almayan müşteri bilgilerinin sınıflandırılması ve elektronik ortam girişlerinin yapılması ile veri tabanı oluşturulmasıdır. Veri tabanı, sektörel gereklilikler gözetilerek uzun vadede ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanır.

Telefon ve email başta olmak üzere gereğinde farklı iletişim kanalları kullanılarak tüm müşteri bilgileri güncellenir.

Müşteri bilgi kartları, başvuru, öneri, istek, şikayet, anket vb. formlar demografi, işlem, etkileşim, davranış ve sektörel segmentasyon kırılımlarında tanzim edilerek veri tabanı girişleri yapılır.